เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน


ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี "บจก.เอสเอ็นเอฟ ซัพพลาย"

เลขที่บัญชี 062-8-78919-3


แจ้งการชำระเงินได้ที่

1. Line : ID Line snfshop01

2. E-mail : snfshop01@gmail.com

แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมที่อยู่ & เบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง

3. แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ เข้าเมนู "แจ้งชำระเงิน"


นโยบายการรับเปลี่ยน /คืนสินค้าและคืนเงิน 

นโยบายการรับเปลี่ยน
1. ร้านฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้านฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านฯ นำส่งต่อลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้
2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า

3. ร้านฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. ร้านฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

5. ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ร้านฯ กำหนดเท่านั้น 

**หมายเหตุ** 
1. ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง 
2. ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งร้านฯ โดยทันทีที่พบ ตามช่องทาง โทรศัพท์ , E-mail หรือ Line@ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น.– 19.00น. 

เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน
การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา

นโยบายการคืนเงิน
ร้านฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ร้านฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
เว็บสำเร็จรูป
×